Vi svarar gärna på dina frågor.

Om du inte hittar svaret på din fråga här, är du välkommen att kontakta oss per telefon eller via e-post.

En kiropraktor behandlar besvär eller skador som orsakas av störningar i muskler, leder och nerver. Här följer några exempel på åkommor som kan behandlas effektivt med kiropraktik:

Halsrygg: huvudvärk, nackspärr, yrsel
Bröstrygg: axelbesvär, tendiniter (seninflammationer), musarm
Ländrygg: ryggskott, ischias
Armar/händer: tennis-/golfarmbåge, stukningar, vrickningar
Ben/fötter: knäskador, stukningar, vrickningar

Kiropraktiken bygger på naturvetenskapliga principer och utvecklas i takt med aktuell forskning. Dagens kiropraktik är en modern medicinsk vetenskap, som ingår i Världshälsoorganisationens organ för medicinsk vetenskap – CIOMS. För att få detta erkännandet krävs det att behandlingsmetoden uppvisar hög säkerhet och att dess behandlingseffekt är vetenskapligt dokumenterad.

För att kunna ge kiropraktisk behandling på ett effektivt och säkert sätt, krävs det – förutom djupgående teoretiska kunskaper – goda tekniska färdigheter. Att utveckla detta kräver mycket träning, något som de internationellt godkända utbildningarna tillhandahåller. Att kiropraktorn har en solid teoretisk och praktisk utbildning är en förutsättning för säker behandling, precis som inom den övriga sjukvården.

Ja, kiropraktik är en mycket säker behandlingsmetod – när den utförs av en kvalificerad kiropraktor. Studier har entydigt visat att allvarliga komplikationer i samband med kiropraktorbehandling är ytterst sällsynta, mer sällsynta än vid behandling med till exempel mediciner. Men som vid all annan verksam behandling kan patienten få reaktioner på den kiropraktiska behandlingen. Vanligast är lokal ömhet kring behandlingsstället. Undersökningar visar dock att de flesta reaktioner uppstår kort efter behandlingen och beskrivs som lätta till måttliga och av kort varaktighet.

En legitimerad kiropraktor med utländsk utbildning är specialist på problem i muskler, leder och nervsystem. Han eller hon har fem års universitetsstudier och ett års praktik inom svensk hälso- och sjukvård bakom sig samt helgkurser och arbetsuppgifter som arrangeras i LKR:s regi under det året. En kiropraktor med denna bakgrund är grundligt utbildad i differentialdiagnostik. Detta är mycket viktigt i sammanhanget, eftersom vissa invärtes sjukdomar kan ge symtom som ryggsmärtor, nacksmärtor, huvudvärk etc.

I Sverige är det Legitimerade Kiropraktorers Riksorganisation som samordnar legitimerade kiropraktorer med utländsk utbildning och ser till att standarden hålls på en internationellt godkänd nivå. Leta alltid efter LKR:s logga och LKR när ni letar efter en kiropraktor.

En legitimerad kiropraktor som är medlem i Legitimerade Kiropraktorers Riksorganisation (LKR) har en ingående kännedom om nacken och dess problemområden. Många nack- och huvudvärksrelaterade besvär kan behandlas mycket effektivt med kiropraktik. Om de besvär du lider av är av ett sådant slag att kiropraktisk behandling inte är lämplig, kommer din kiropraktor istället att hänvisa dig till den vårdgivare som är bäst lämpad att behandla de besvär du har.

Kiropraktik har uppvisat goda resultat i behandling av migrän. I många fall är dessutom det man tror vara migrän i själva verket feldiagnostiserad nackhuvudvärk , vilket behandlas mycket framgångsrikt med kiropraktik. Även spänningshuvudvärk behandlas effektivt med kiropraktik.

Nej. Ofta går olika slags huvudvärkssymptom över i varandra. Det är vanligt att spänningshuvudvärk går över till att bli nackhuvudvärk, vilket kan övergå till migrän, vilket i sin tur kan förvärra nackhuvudvärken.

Antalet behandlingar som krävs för att du ska bli bra beror på vilka besvär du har och hur allvarliga de är. Generellt kan man säga att ju längre tid du går med nackbesvär/huvudvärk, desto längre tid tar behandlingen. Och ju snabbare störningen åtgärdas, desto mindre risk är det att du får bestående besvär av den.

Kiropraktik kan ofta ha en snabb effekt på smärta från nackbesvär och huvudvärk. Förutom att bli av med din värk så är det också viktigt att återställa nackens funktion vilket kan kräva fler behandlingar. När smärtan är borta och funktionen är återställd behöver du diskutera med din kiropraktor om du också behöver fortsatt förebyggande behandling.