Ingenting är mer värdefullt än din hälsa

Både Anders och Johan har en 5-årig högskoleutbildning och arbetar enligt metoder som karaktäriseras av vetenskap och beprövad erfarenhet. Målet är att en effektiv behandling snabbt kan sättas in, både för akuta rygg och ledbesvär och problem av mer kronisk art.

Akutpatienter får oftast behandlingstid samma dag.

Primärvårds rehab

Sedan Januari 2013 ingår Bromma Kiropraktorklink i Bromma Rehab Västra.
Bromma Rehab Västra är ett rehab team bestående av 8 sjukgymnaster, 4 arbetsterapeuter och 2 dietister och 2 kiropraktorer.

 

Avtalet innebär:
–  Patientavgift 200 kr (fr.o.m. 1 Juli 2015)
–  Vi stämplar högkosnadskortet
–  Frikort gäller
–  Barn och ungdomar under 18 år går avgiftsfritt